REKLAMA

PONIEDZIAŁEK: O połączeniu kolejowym Jasło-Zagórz, opłatach za wodę i zmianach w budżecie

BESKO / PODKARPACIE. W poniedziałek 30 października zaplanowano sesję Rady Gminy Besko. Obrady rozpoczną się o godzinie 14.00.

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
 5. Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Besko.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Besko na okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udziału Gminy Besko w projekcie wznowienia połączeń kolejowych na trasie Zagórz-Jasło.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Besko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Besku, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szkołę Podstawową w Besku.
 16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zakończenie sesji.
27-10-2017

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.