PONIEDZIAŁEK: Sesja w Gminie Besko. Uchwała budżetowa i pomoc finansowa dla powiatu


BESKO / PODKARPACIE. W poniedziałek 28 sierpnia, w sali narad Urzędu Gminy, o godzinie 15:30 rozpocznie się Sesja Rady Gminy Besko. Przedstawiamy porządek obrad.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
5. Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie sesji.

besko

Źródło: Urząd Gminy Besko


Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."