Gmina Besko samorządem sprzyjającym edukacji. 3. miejsce w krajowym rankingu


BESKO / PODKARPACIE. W rankingu przeprowadzonym przez niezależną fundację Evidence Institute prowadzącą od wielu lat badania w zakresie polityki edukacyjnej, Gmina Besko zajęła III miejsce wśród blisko 2 500 przebadanych gmin. Przeprowadzony ranking ocenia dostępność i jakość edukacji.

Metodologia rankingu przewiduje badanie różnych uwarunkowań wpływających na jakość i dostępność edukacji. Badane są m.in. wyniki egzaminów zewnętrznych, zarządzanie siecią placówek oświatowych, tworzenie dogodnych warunków nauczania dla uczniów, dostęp do zajęć dodatkowych, wyposażenie szkół czy też struktura dochodów samorządu. Analizie podlegają również otoczenie społeczne, zasoby kulturowe i ekonomiczne jednostek samorządu terytorialnego.

Przyjęta metodologia przewidziała podział gmin na różne kategorie, m.in.,: gminy posiadające mniej niż 20 tys. mieszkańców, gminy o wielkości od 20 do 100 tys. mieszkańców oraz miasta z liczbą ludności przekraczającą 100 tys.

To w pierwszej, najliczniej reprezentowanej kategorii – Gminy poniżej 20 tys. mieszkańców z ponadprzeciętnym bezrobociem i dochodami poniżej średniej – Gmina Besko została sklasyfikowana na III miejscu w Polsce.

besko1

Kluczowym założeniem rankingu jest to, że jego wyniki opierają się o ogólnodostępne dane. Do oszacowania głównych wyników rankingu wykorzystano dane z lat 2014-2016 dotyczące dostępności do edukacji, wyniki egzaminów zewnętrznych, charakterystykę jednostki samorządu terytorialnego obejmującą m.in. liczbę ludności, stopę bezrobocia oraz dochody własne gmin w przeliczeniu na mieszkańca. Ranking ocenia dostępność i efekty edukacyjne w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się na konferencji podsumowującej ranking w dniu 22 maja 2017 roku w Warszawie

besko2

besko3

Źródło: UG Besko


Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."