REKLAMA

GMINA BESKO: Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji. Uwagi można zgłaszać w przyszła środę w urzędzie

BESKO / PODKARPACIE. „Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Besko na lata 2017-2023”. Mieszkańcy gminą swoje uwagi będą zgłaszać 29 marca od godziny 9.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy.

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane, skoncentrowane terytorialnie działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki. Podstawą rewitalizacji mają być działania ukierunkowane na aktywizację i integrację społeczno-zawodową mieszkańców zdegradowanych obszarów.

Zależy nam, aby powstający dokument w pełni odpowiadał Państwa potrzebom i preferencjom, dlatego będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zechcą Państwo poświęcić swój czas na udział w konsultacjach w dniu 29 marca 2017 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Besku – pisze w informacje Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.

Celem naszej pracy jest opracowanie dokumentu, który będzie podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne na działania określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji na wyznaczonych obszarach gminy.

Celem spotkania w dniu 29 marca br. będzie wstępna diagnoza zdegradowanych przestrzeni do wyznaczenia obszaru rewitalizacji w gminie.

Ramowy program spotkania przewiduje:

– Prezentacja etapów realizacji projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Besko na lata 2017-2023”.

– Podstawowe informacje na temat rewitalizacji.

– Prezentacja wyników badania ankietowego.

– Identyfikacja problemów, zjawisk kryzysowych w gminie.

– Wstępne wskazanie obszarów wymagających rewitalizacji.

Clipboard01

23-03-2017

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.