REKLAMA

SESJA: O sieci szkół i odnawialnych źródłach energii

BESKO / PODKARPACIE. W Besku na czwartek 9 lutego zaplanowano kolejną sesję. Obrady rozpoczną się o godzinie 9.00. Radni między innymi pochylą się nad zmianami w oświacie oraz programem odnawialnych źródeł energii.

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
5. Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów – projekt partnerski”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Besko środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zakończenie sesji.

1

02-02-2017

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.