O oświacie, wieloletniej prognozie finansowej oraz podatkach na najbliższej sesji Rady Gminy Besko


BESKO / PODKARPACIE. Już dziś, tj. 28 październik o 10.00 odbędzie się sesja Rady Gminy Besko w sali narad urzędu gminy. 

 Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
 5. Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Besko.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości na 2017 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Besko na okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę.
 15. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2015 rok.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zakończenie sesji.

7


Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."